ENG | SLODomov  Podjetje  Objave in razpisi

Objave in razpisi

Objave družb iz skupine podjetij METREL.

razpis

Napredni merilni sistem Metrel Medical (NMSMM)

Napredni merilni sistem Metrel Medical (NMSMM)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (http://www.eu-skladi.si/)

Cilji projekta

 • Raznovrstna povezljivost z drugimi IKT sistemi v industriji / Internetom
  Preproste in kompleksnejše Metrelove naprave bodo sposobne povezovanja na WiFi in/ali Ethernet z uporabo naprednih protokolov in storitev.
 • Funkcionalni moduli za optimizacijo merilnih potekov
  Izdelati programski modul ki zagotavlja enostavno in hitro testiranje kompleksne medicinske naprave (35 meritev, 1000 konfiguracij).
 • Izboljšana merilna stopnja
  Razviti napredni merilni modul za meritev odvodih tokov medicinskih naprav v območju od 10μA / 1MHz.

Namen projekta
Razvoj globalno konkurenčnih sistemskih rešitev na področju merilne tehnike z uporabniškimi rešitvami (glej: Cilji projekta), ki Metrelu zagotavljajo dolgoročno stabilnost, rast dodane vrednosti in števila zaposlenih. Z rezultati operacije nameravamo začeti postavljati novo programsko področje Metrel Medical in s tem povečati delež prodaje inštrumentov visokega cenovnega ranga, ter se približati aplikacijam in končnim uporabnikom na področju elektronskih medicinskih naprav. Zaradi tega je projekt NMSMM je za družbo Metrel d.d. ključnega pomena. Posebna skrb je posvečena povečanju snovne in energetske učinkovitosti, ter zmanjševanju okolijske obremenitve.

 

Kratek opis operacije
Operacija se je začela februarja 2018 in bo trajala predvidoma dve leti, do februarja 2020. Izvaja se v oddelku Razvoja in zajema razvoj strojnih, programskih in oblačnih struktur in komponent. Operacijo vodi Peter Gabrovšek pod okriljem Projektne pisarne.

Finančna podpora
Projekt je delno financiran po Javnem razpisu za spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9) na podlagi sklepa 4300-1/2016/445. V okviru nepovratnih javnih sredstev je delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Evropskega sklada za regionalni razvoj 80% in delež proračuna Republike Slovenije 20%. Ostala finančna sredstva zagotavlja Metrel d.d. iz tekočega poslovanja, na osnovi potrjenega letnega plana in z dolgoročno usmeritvijo družbe, da je razvoj novih instrumentov ključen za uspešnost družbe.

 

Rezultati operacije

 

 

Podrobnejše informacije in povezave:

Initiates file downloaddokumentacija(NMSMM).pdf

 

 

Pametni merilni inštrumenti (PMI)

Pametni merilni inštrumenti (PMI)

Razvoj nove generacije inštrumentov v sklopu projekta »Pametni merilni inštrumenti«, (PMI) sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Cilji projekta

 • Prototip merilnega inštrumenta Power Expert Razvoj modernega analizatorja kakovosti el. energije visokega cenovnega razreda in performans.
 • Prototip merilnega inštrumenta Power Logger.
 • Razvoj modernega snemalnika parametrov električnega omrežja Power Logger, ki se upravlja z mobilno napravo.
 • Mobilna merilna aplikacija Power Expert Mobile.
 • Razvoj mobilne aplikacije, ki omogoča neposredno komunikacijo z merilnim inštrumentom Power Expert ali Power Logger.
 • Oblačna storitev: Eurotest Cloud.
 • Razvoj oblačne aplikacije, ki omogoča prenos, izmenjavo in shranjevanje podatkov med inštrumenti družine Eurotest.
 • Oblačna storitev: Power Expert Cloud
 • Razvoj oblačne aplikacije ki omogoča prenos, izmenjavo in shranjevanje podatkov med inštrumenti družine Power.


Namen projekta
Razvoj globalno konkurenčnih sistemskih rešitev na področju merilne tehnike z uporabniškimi rešitvami (glej: Cilji projekta), ki Metrelu zagotavljajo dolgoročno stabilnost, rast dodane vrednosti in števila zaposlenih.  Z inovativnimi rešitvami nameravamo povečati delež prodaje inštrumentov visokega cenovnega ranga, ter se še bolj približati aplikacijam in končnim uporabnikom. Zaradi tega je projekt PMI je za družbo Metrel d.d. ključnega pomena.
Posebna skrb je posvečena povečanju snovne in energetske učinkovitosti, ter zmanjševanju okolijske obremenitve.

Kratek opis operacije
Operacija se je začela septembra 2016 in bo trajala predvidoma dve leti, do septembra 2018. Izvaja se v oddelku Razvoja in zajema razvoj strojnih, programskih in oblačnih struktur in komponent. Operacijo vodi Peter Gabrovšek pod okriljem Projektne pisarne.

Finančna podpora
Projekt je delno financiran po Javnem razpisu za spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)  na podlagi sklepa 4300-1/2016/445. V okviru nepovratnih javnih sredstev je delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Evropskega sklada za regionalni razvoj  80% in delež proračuna Republike Slovenije 20%. Ostala  finančna sredstva zagotavlja Metrel d.d.  iz tekočega poslovanja, na osnovi potrjenega letnega plana in z dolgoročno usmeritvijo družbe, da je razvoj novih instrumentov ključen za uspešnost  družbe.

 

Rezultati operacije

 

Podrobnejše informacije in povezave:

Initiates file downloaddokumentacija(PMI).pdf